Kooperation Květa Monhartová - Eve-Maria Zimmermann
Květa Monhartová Leben hinter dem Tor, 2001, Öl auf Leinwand, 100 x 150 cm

Květa Monhartová
Život za branou, 2001, olej na plátně
100 x 150 cm
Květa Monhartová, Berührung, 2009, Acryl auf Leinwand, 160 x 80 cm

Květa Monhartová , Dotyk, 2009, akryl na plátně,
160 x 80 cm
Eve-Maria Zimmermann,Frau am Meer I, 2009, Öl auf Holz, 60 x 50 cm

Eve-Maria Zimmermann, Žena u moře I, 2009, olej na dřevě, 60 x 50 cm
Eve-Maria Zimmermann, Frau am Meer II, 2009, Öl auf Holz, 60 x 50 cm

Eve-Maria Zimmermann, Žena u moře II, 2009, olej na dřevě, 60 x 50 cm
Eve-Maria Zimmermann, Frau am Meer III, 2009, Öl auf Holz, 50 x 60 cm

Eve-Maria Zimmermann, Žena u moře III, 2009, olej na dřevě, 50 x 60 cm
Ingeborg Bachmann am Meer

Ort: unscharf
Zeit: beliebig
Einfahrt in mein Leben erlaubt.
Einfahrt in meine Gedanken erlaubt.
Auch das Tor für dich besteht aus meinen Haaren.

Květa Monhartová

Der Malstil von Kvetá Monhartová ist extrem un-
terschiedlich, geradezu entgegengesetzt zu mei-
nem. Daher schien eine kontrapunktische Gege-
nüberstellung dieser beiden Stile interessant. Da
es unwahrscheinlich war, dass wir uns angesichts
unserer Wohnorte (Kvetá in Pilsen, ich auf Tene-
rife) in der Vorbereitung der Ausstellung mehr
als einmal treffen würden, suchten wir ein eher
allgemeines, ohne weitere Diskussionen zugäng-
liches, sozusagen bodenständiges Thema. Wir
entschieden uns schlicht für das Thema „Frau“.
Wo nun aber doch „Böhmen am Meer liegt“ und
die Ausstellung unter dies Motto geriet, veränder-
te sich unser Thema zu: „Frau am Meer“. Als nun
auch noch Ingeborg Bachmanns Gedicht „Böhmen
liegt am Meer“ auf den Tisch kam, weitete sich das
Thema um die im Gedicht ausgebreiteten Stoffe:
Unsicherheit der Identität, Zweifel am Wort, Suche
nach Zugehörigkeit.

„Ich grenz noch an ein Wort und an ein andres
Land, ich grenz, wie wenig auch, an alles immer
mehr, ein Böhme, ein Vagant, der nichts hat, den
nichts hält, begabt nur noch, vom Meer, das strit-
tig ist, Land meiner Wahl zu sehen.“

Ich weiß nicht, was Kveta malt, und umgekehrt.
Es gehört zum Konzept dieser Kooperation, dass
die Bilder sich nur über die oben dargestellte The-
matik aufeinander beziehen. Erst in der Ausstel-
lung werden wir die Werke der Partnerin sehen.

Eve-Maria ZimmermannIngeborg Bachmann u moře

Místo: rozostřeno
Čas: libovolný
Vjezd do mého života povolen.
Vjezd do mých myšlenek povolen.
I brána pro tebe je z mých vlasů.

Květa Mohhartová

Malířstký styl Květy Monhartové je extrém-
ně odlišný, takřka protikladný k mému.
Proto je kontrapunktní konfrontace těchto
dvou stylů zajímavá. Jelikož bylo neprav-
děpodobné, že se při přípravě výstavy
vzhledem k našim bydlištím (Květa v Plzni,
já na Tenerifě) více než jedenkrát setkáme,
hledaly jsme spíše obecné, bez dalších dis-
kuzí dostupné, takříkajíc pevně zakořeněné,
téma. Rozhodly jsme se jednoduše
pro téma „žena“.
Jestliže tedy přece jen „Čechy leží u moře“
a výstava dostala toto motto, změnilo se
naše téma na „Žena u moře“.Když přišla řeč
na báseň Ingeborg Bachmannové „Čechy
leží u moře“, rozšířilo se téma o náměty
z básně: nejistota identity, pochybnosti
o slovu, hledání sounáležitosti.
„Já ještě hraničím se slovem, s druhou zemí,
hraničím, zlehýnka, teď se vším čím dál víc,
já bohém, tulák, Čech, co nemá nic a nic ho
nedrží,
než schopnost vidět z moře, jež je sporné,
svou vyvolnou zemi“
Nevím, co Květa maluje a naopak.
Ke konceptu této spolupráce patří , že se
obrazy navzájem vztahují jen k výše před-
stavené tematice. Až na výstavě uvidíme
každá díla partnerky.

Eve-Maria Zimmermann