Kooperation Barbora Motlová - Anette Venzlaff - Tom Gefken
Diese Linolschnitte sind eine Reaktion auf die
Bilder von Anette Venzlaff. Mir stand nahe, dass
sie sich mit der Psychologie ausgedachter Wesen
in deren Milieu befasst, das in keiner Weise näher
spezifiziert wird. Es gibt einen großen Raum für
Vorstellungen „was das für Wesen sind“, wo sie
herkommen, wie ihre persönliche Geschichte aus-
sieht, ihre Vergangenheit, alles. Anettes Sachen
wecken in mir Fragen und das ist, glaube ich, die
wesentliche Verbindung zwischen ihren und mei-
nen Arbeiten.
Die Reaktion auf ihre leicht märchenhaften Wesen
sind meine drei Linolschnitte, die, zumindest mei-
ner Meinung nach, dieselben Fragen enthalten.
Meine Bilder sind geschwätziger, aber in ihnen
ist, ebenso wie in Anettes Arbeiten, keinerlei kon-
krete Geschichte enthalten. Ich selbst kenne ihre
Geschichte nicht, genauso wie Anette meistens
nichts über ihre Wesen weiß. Dieses Geheimnisvol-
le ist für uns beide spezifisch und verbindet uns.
Das Bild „Drama auf der Jagd“ stellt einen Hirsch
dar, auf den ein Jäger vom Hochsitz aus anlegt,
während das transzendentale Ich des Hirschs sich
leidenschaftlich mit der Frau des Hegers küsst.
Das Bild „Lesen“ stellt eine unbekannte Person
dar, offensichtlich eine zum Leben erweckte Pup-
pe oder ein seltsames Mädchen, ich weiß es nicht
ganz genau, das mysteriösen Kokons einen Text
vorliest. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich
um Beschwörungsformeln oder Wiegenlieder han-
delt. Auf jeden Fall hängt die Lektüre ziemlich eng
mit dem Leben und dem Wachsen der Kokons
zusammen. Ohne das Mädchen würden diese Din-
ge wohl bald zugrunde gehen.
Das Bild „Gesänge“ im Wald leben Mädchen, aus
denen Pilze wachsen. Sie sind sehr rar und ihnen
zu lauschen ist ein Vergnügen. Sie verstehen es,
die Eigenschaften der Tiere nach Bedarf zu verän-
dern. Sie verbinden gute und schlechte, so dass
ein harmonisches Ganzes entsteht. Auch sind sie
seltsam abstoßend und gleichzeitig herzaller-
liebst. Sie ergreifen das Böse und verstehen es so
zu verwenden, dass die Harmonie der Welt nicht
gestört wird.
Darin bestehen ihre Exklusivität und ihre Schreck-
lichkeit
Gemeinsam ist uns die Faszination für die Vergan-
genheit. Tom Gefken befasst sich mit alten Fotos.
Auch ich befasse mich damit, aber als Symbol
der Vergangenheit interessieren mich eher Dinge,
die mit der Vergangenheit verbunden sind. So
zum Beispiel der Weihnachtsschmuck. Auf diesem
Bild ist der Geist des Weihnachtsrentiers, das in
der Vergangenheit mit mir gemeinsame Ausflüge
machte, wenn ich Angst hatte. Allerdings befindet
es sich hier in einer seltsamen Situation. Ich selbst
komme ihm mit Resten eines anderen Schmucks
auf dem Kopf entgegen. Es handelt sich bei die-
sem Schmuck um unseren gemeinsamen Kame-
raden – einen Zwerg auf einem Pferd, welches vor
kurzem zerbrochen ist. Der Betrachter ist also ge-
zwungen herauszubekommen, was geschehen ist.
Deswegen heißt das Bild auch „Totschläger“.
Ein weiteres gemeinsames Element von Toms
und meinen Arbeiten ist das Thema Gewalt, die in
unseren Bildern auch in ähnlicher Form vorkommt
– nämlich mit der Binde vor den Augen. Auf mei-
nem Bild war sie auch zuerst da, aber dann dreht
sich die kleine Gestalt mit dem Rücken zu uns,
sodass das nicht mehr zu sehen ist.

Barbora Motlová
Mé linoryty jsou reakcí na obrazy
Anette Venzlaff. Bylo mi blízké, že se zaby´-
vá psychologií vymyšleny´ch bytostí
v jejich prostředí, které není nijak blíž spe-
cifikováno. Je tam velký prostor pro před-
stavy „co to je za bytosti“, kde se vzali, jaky´
je jejich osobní příběh, minulost, všechno.
Její věci ve mně prostě vzbuzují otázky a to
je myslím hlavní pojítko jejích a mých věcí.
Reakcí na její lehce pohádkové bytosti jsou
mé tři linoryty, které v sobě, podle mého
názoru, stejné otázky obsahují. Jsou víc
ukecané, ale žádný konkrétní příběh v nich,
stejně jako v Anettině práci, obsažen není.
Sama jejich příběh neznám, stejně jako
Anette většinou neví nic o svy´ch bytostech.
Tahle tajemnost je pro nás obě specifická a
spojující.
Tedy, ne že nevím nic, něco mě napadá, ale
nejde o žádné přesné vysvětlení.
Tedy. Obraz „Drama na lovu“ – zachycuje
jelena, ktery´ je loven hajny´m z posedu a
přitom se jeho transcendentální já vášnivě
líbá s hajného manželkou.
Obraz „Čtení“ – zastihuje neznámou osobu,
patrně oživlou panenku, nebo nějakou
divnou holčičku, nevím zcela přesně, jak čte
záhadným kokonům nějaky´ text. Je velice
pravděpodobné, že jde o zaklínadla nebo
ukolébavky. Každopádně četba dost úzce

souvisí se životem a růstem kokonů, bez
holčičky by ty věci asi brzo zašly.
Obraz „Zpěvy“ – v lese žijou holčičky, ze
ktery´ch rostou houby. Jsou velice vzácné
a slyšet je jest potěšením. Dokážou měnit
vlastnosti zvířat podle potřeby. Spojují dob-
ré a špatné, aby vznikl harmonicky´ celek.
I ony jsou podivně odpudivé a zároveň
k zulíbání. Chápou zlo a umí ho použít,
aby harmonie světa nebyla porušena.
V tom tkví jejich vyjímečnost i hrůzyplnost.

Společná je nám fascinace minulostí. Tom
se zabývá starými fotkami, já taky, ale teď
mě jako symbol minulosti zajímají spíš věci
s minulostí spojené. Tedy samozřejmě třeba
vánoční ozdoby. Na tomhle obraze je tedy
duch vánočního soba, ktery´ se mnou jezdil
v minulosti na výlety, když jsem se bála.
Ovšem tady se nachází v podivné situaci.
Proti němu vycházím já se zbytkem jiné
ozdoby na hlavě. Jde o našeho společného
kamaráda – trpaslíka na koni, ktery´ se nám
nedávno rozbil. Divák je tedy nucen vyřešit
„co se stalo“. Proto se taky obraz jmenuje
„Zabijáci“.
Dalším společny´m prvkem Tomovy´ch
a mých věcí je tedy násilnost, která se nám
vyskytuje i v podobné formě – v pásce přes
oči, což na obraze taky nejdřív bylo, ale pak
se postavička otočila zády, takže už to není
vidět.

Barbora Motlová

Barbora Motlová, Lesen, 2009, Linolschnitt, 29,5 x 28,7 cm

Barbora Motlová, Čtení, 2009, linoryt, 29,5 x 28,7 cm
Barbora Motlová, Gesänge, 2009, Linolschnitt, 29,5 x 28,5 cm

Barbora Motlová,Zpěvy, 2009, linoryt, 29,5 x 28,5 cm
Barbora Motlová, Drama auf der Jagd, 2009, Linolschnitt, 28,5 x 29,5 cm

Barbora Motlová, Drama na lovu, 2009, linoryt, 28,5 x 29,5 cm