Kooperation von Ivan Vala
Die Fotografie betreibt Ivan Vala schon seit mehr als fünfundzwanzig
Jahren, vor allem in schwarzweiß. Er widmet sich dem Menschen in
minimalistisch-abstrakten, später fast metaphysischen Arrangements.
Ende der Achtziger Jahre stellt er bei Gruppenausstellungen z.B. in
München und Amsterdam aus.
Die arrangierten Porträts sind mit Großformat-
kameras erstellt. Diese Bilder berichten über die Person, ihre Gefühle
und ihr Leben. Die Ausstellungen die ihm Kulturinstitutionen in der
damaligen kommunistischen Tschechoslowakei in den Jahren
1987-1989 widmen, werden verboten und abgehängt.
In der zweiten Hälfte der 90er Jahre drückt er sich durch Zeichnung,
Mischtechnik und Objekt aus. Beruflich beschäftigt er sich mit Foto-
grafie und Grafikdesign. Er hat z.B. die Publikation von Jiri Kolar „Raus
aus der Seite“ gestaltet, die als Buch des Jahres ausgezeichnet wurde.
Zur Zeit wirkt er auch als Lehrer für Fotografie und Grafikdesign an der
Hochschule für Kunst und Industrie. Er ist vertreten
in Privatsammlungen.
Ivaan Vala se fotografii věnuje již více než pětadvacet let a to především černobí-
lé. Fotograficky zpracovává člověka, minimalistická zátiší, abstraktně, později až
metafyzicky viděna. Koncem 80. let vystavuje na skupinových výstavách např. v
Mnichově, Amsterdamu. Aranžované portréty, jimiž se zaby´vá, jsou realizovány
velkoformátovými přístroji. Tyto fotografické obrazy naturalisticky vypovídají o
konkrétním člověku, jeho pocitek i životě. Výstavy, jež mu uspořádaly kulturní
instituce v tehdejším komunistickém Československu v letech 1987 – 1989, v Plzni
a Praze, byly zakázány a svěšeny. V druhé polovině 90. let se již také plně vyjadřuje
kresbou, kombinovanou technikou a objektem. Profesionálně se zaby´vá fotografií,
grafickým a užitým designem. Celkově výtvarně zpracoval např. publikaci Jiřího
Koláře „Ven ze sránky“ oceněnou titulem Kniha roku a podílel se na jejím vydání.
V současné době také působí jako pedagog v oblasti fotografie a graf. designu na
střední umělecko průmyslové škole. Je zastoupen v soukromy´ch sbírkách.
Ivan Vala, In der Bucht, 2009, Monotypie, 21 x 25 cm

Ivan Vala, V zálivu, 2009, monotyp. 21 x 25 cm
Ivan Vala, Spuren des Meeres, 2009, Mischtechnik, 15 x 25 cm

Ivan Vala, Stopy moře, 2009, kombinovaná technika, 15 x 25 cm
Ivan Vala, Muscheln, 2009, Mischtechnik, 21 x 30 cm

Ivan Vala, Lastury, 2009, kombinovaná technika, 21 x 30 cm
Ivan Vala, Spuren im Sand, 2009, Mischtechnik, 20,5 x 25,5 cm

Ivan Vala, Stopy v písku, 2009, kombinovaná technika, 20,5 x 25,5cm
Ivan Vala, piegelung, 2009, Mischtechnik, 16 x 21 cm

Ivan Vala, Zrcadlení, 2009, kombinovaná technika, 16 x 21 cm
Ivan Vala, Fragment, 2009, Mischtechnik, 30 x 42 cm

Ivan Vala, Fragment, 2009, kombinovaná technika,30 x 42 cm