Dolf Bissinger
Vita

Dolf Bissinger vyrůstal v Mexiku, později v Německu, v šedesátých letech studoval architekturu v Berlíně, poté umění v Brémách. 15 let pracoval jako městský projektant. Od roku 1990 pracuje jako výtvarník a zabývá se především malbou, kromě toho i uměleckými projekty na veřejných plochách. Vystavoval doma i v zahraničí, jeho díla jsou zastoupena v mnoha sbírkách.

Dolf Bissinger vychází z plošné kolorované malby a její nepředmětnosti, ze zaujetí barvou jako prostor tvořený mnoha překrývajícími se barevnými vrstvami. Proces prozařování a zahalování. V ranné tvorbě patří k vývoji jeho malby překrývání části barevné plochy. Pokaždé jiný stav viditelného a skrytého určuje každou vrstvu. Toto překrývání je zakončeno v okamžiku dosažené rovnovahy.

V novějších pracích se “naznačování a ukrývání” stává čím dál více samostatným předmětem malby. Strategie a postupy, jak toho docílit, hledá v koláži, kresbě a malbě. Formou přemalování, překrývání, navrstvování se viditelné stává zcela či zčásti skrytým. Viditelný svět mizí za barevnými závoji, přemalbami, vrstvami pigmentu a grafitu, takže se pohledu otvírá převážně to utajující. A přesto něco zůstává, nebo se objevuje něco nového. Díla protokolují tento proces. Viditelné zůstává ambivalentní, ambivalence mezi viditelným a neviditelným, zakrývajícím a zakrytým, přivráceným a odvráceným, mezi výpovědí a záhadou, mezi světlou a temnou stranou. Je to stav mezi předmětem a abstrakcí.
“Seda se zaclonou”, 2007, akryl, platno, tri dvoudilne tabule, kazda 100 x 80 cm