Rosa Jaisli
Vita

Narozena v Chile, od roku 1975 žije v Brémách.

Její materiál: alabaster, jemný, měkký kámen. Přiváží ho ze Španělska, z mramorových lomů v údolí Ebra. Tvary, které vyřezává, zahlazuje a leští, jsou jasné, jednoduché, stoleté. Jsou vyjádřením lidského budování a tvoření, které nás obklopuje: schody, brány, portály, oblouky, kopule, budovy a jeskyně, svatostánky a hrady. Pokaždé ale zůstává viditelná původní forma kamene, jako příznak rozkladu a pomíjivosti.

Smyšlené architektury s překvapivými možnostmi náhledu a průhledu jsou nejenom racionální, nýbrž ukazují i něco tajuplného, budí naší zvědavost a zároveň naší nejistotu vůči místům nám neznámým.

Rosa Jaisli si váží kamene v jeho důstojnosti a proto neobětuje jeho přirozený tvar a povrch ani jeho zřetelné žilkování zákonům konstrukce, spíše je jak jen možno do díla zakomponuje.

Dílo: po léta vystavuje v Brémách, Londýně a Paříži. Zaspoupení v soukromých a veřejných sbírkách v Německu i v zahraničí.
V atelieru Rosy Jaisli