Gotthart Kuppel
Vita

Narozen 1946. 1966-1973 studium mediciny v Mnichově; 1986 promoce.1960 až 1972 pěstuje judo, člen družstva olympioniků. 1970 první divadelní práce. 1972 až 1975  u Petra Zadka v Bochumi jako herec, trenér, dramaturg, akrobat, asistent režie a hudebník. Od roku 1975 solová vystoupení „ Kombinované uměni doktora Kuppla“:  provazolezec, entertainer, šprýmař, kabaretista, performer s velkou řadou solových vystoupení v Německu i za hranicemi;  mimo to vystupuje jako herec a artista v Mnichově, Esslingenu, Braunschweigu, Gelsenkirchenu, Münsteru, Brémách, Wiesbadenu, Halle, Neussu, Heidelbergu, Quito (Ecuador), Kostnici, Freiburgu. Autor divadelních her, řady úprav, píše krátké prózy do literárních časopisů a antologií. Brémské stipendium na podporu literatury 1991. „ Die Natur ist witzig“, Tenerifa 2003 (krátká próza, ve španělštině a v němčině); libreto opery Giorgia Battistelli „Der Herbst des Patriarchen“ podle románu Gabriela Garcia Márqueze pro brémské divadlo, premiéra v červnu 2004. Od roku 1996 se zabývá objekty. Žije v Brémách a na Tenerifě.Samostatné výstavy: La Laguna, Los Christianos, San Miguel de Abona (Tenerifa), Brémy, Berlin. Účast na výstavách: Los Christianos, La Laguna, Plzeň (k.), Brémy-Vegesack.
KunstStöcke, instalace z ‰ermífisk˘ch tyãí a nalezen˘ch pfiedmûtÛ, 2006 aÏ 2008