Eberhard Szejstecki
Vita

Narozen 1958 v Gelsenkirchenu. 1984-86 studium grafiky a designu, Fachhochschule Münster. 1986-92 studium sochařství, Hochschule für Künste Bremen, mistrovský žák prof. Waldemara Otty. 1989 2. Sochařské sympozium, Bremerhaven; Nositel ceny v soutěži „Steinsetzer“, Brémy; Stipendium města Gelsenkirchen. 1993 Sochařské sympozium Zeven. 1996 úprava městského centra Wildeshausenu, nositel ceny. Cena v soutěži „Zigarrenmacher“, Achim. 1999 sympozium “Gottorfer Fürstengarten”, Schleswig, 2002 Cena v soutěži “Lindenhof”, Brémy. 2005 cena Karl-Heinz-Goedtke-Preis; pracovní pobyt “Casa Zia Lina”, Elba.“Jeho „ tu si tak stojící“ neusnaďnují interpretaci, která nezůstává na povrchu díla. Umělec ponechává divákovi naprostou volnost při hledání hlubšího významu. Skromně, anonymně, uboze, izolovaně, komicky, naivně, podivně, mlčky anebo křehce se nám jeví tyto figury, i když jsou ve své zdrženlivosti tak přítomné, že nemají sobě rovné; jen nejisté postavení jim to občas pokazí.“ (Jub Mönster, kreslíř a malíř)
Pán Schmidt, 2008, sádra, výška 50 cm, foto: J. Weyers